Kỹ thuật  : 093.1177.093 ( Mr Tiến )

Bán hàng: 090.3387.037 (Ms Diễm)

Giờ làm việc : Thứ 2 - Thứ 7: 8h00 đến 17h30,

Sản Phẩm Nổi Bật

80.000đ
30.000đ
200.000đ
150.000đ
170.000đ
120.000đ
170.000đ
80.000đ
80.000đ
70.000đ
5.000đ
16.000đ
15.000đ
45.000đ
80.000đ
96.000đ
50.000đ
150.000đ
400.000đ
50.000đ

 

 

Sản Phẩm Mới


160.000đ
Mã hàng IR4

190.000đ
Mã hàng CBK4

320.000đ
Mã hàng CBG

550.000đ
Mã hàng TC4S

120.000đ
Mã hàng CTCU14

130.000đ
Mã hàng CTCU24

140.000đ
Mã hàng CTCU34

250.000đ
Mã hàng OCS20

240.000đ
Mã hàng DDSN

150.000đ
Mã hàng RFID

200.000đ
Mã hàng O30A

210.000đ
Mã hàng HT2R

50.000đ
Mã hàng MC51

20.000đ
Mã hàng CTN

140.000đ
Mã hàng IR2

48.000đ
Mã hàng CB6025